آمار تردد وسایل ­نقلیه به تفکیک نوع خودروهای عبوری در راه­ ها و جاده ­های کشور و همچنین در مبادی ورودی و خروجی و خیابان­ های داخل شهرها، یکی از اساسی­ ترین و مهم­ترین اطلاعات مورد نیاز در مدیریت راه ­ها و برنامه ­ریزی، نظارت و کنترل نرخ تردد وسایل نقلیه می­ باشد. این اطلاعات همچنین در تعیین نوع و ظرفیت زیرساخت­ ها و امکانات مورد نیاز در شبکه راه ­های کشور و برنامه ­ریزی تعمیر و نگهداری راه ­ها به کار گرفته می­ شود.

 

سامانه ­های ترددشماری آنلاین به منظور جمع ­آوری آمار تردد وسایل ­نقلیه به کار گرفته می­ شود. این سامانه با استفاده از حلقه های القایی، اطلاعات تردد وسایل نقلیه را ثبت کرده و به صورت آنلاین به سرور مرکزی ارسال می نماید. اطلاعات ثبت شده عبارتند از:

1- نرخ تردد وسایل نقلیه

2- طول وسایل نقلیه عبوری

3- سرعت وسایل نقلیه

4- فاصله مکانی وسایل نقلیه عبوری از یکدیگر

5- تاریخ و زمان عبور هر یک از خودروها

6- طبقه بندی وسایل نقلیه عبوری در 5 کلاس: سواری، کامیونت، کامیون، اتوبوس و تریلر

کاربردهای سامانه ترددشماری برخط عبارتند از:

1- مدیریت ترافیک شبکه راه ­ها

2- ایجاد پایگاه آماری جهت استفاده در برنامه ­ریزی حمل و نقل

3- استفاده از اطلاعات بدست آمده در جهت طراحی متناسب روسازی راه­ ها

4- قابلیت ثبت تخلف عدم رعایت فاصله طولی مناسب بین وسایل نقلیه عبوری

5- قابلیت ثبت تخلفات سرعت و سبقت غیر مجاز