کنترل نامحسوس سرعت خودروها به دلیل عدم نیاز به حضور پلیس و قابلیت بررسی سرعت وسایل نقلیه در نقاط مختلف مسیر، بهترین روش برای جلوگیری و مدیریت تخلفات سرعت می باشد. با توجه به نیاز کشور به ثبت نامحسوس تردد و تخلفات وسایل نقلیه عبوری در راه های مواصلاتی برون شهری و درون شهری، ثبت تردد و تخلفات خودروها دارای اهمیت روز افزون بوده و سامانه های مختلفی طراحی و در سطح کشور به کار گرفته شده است. این سامانه ها به طور کلی به 4 دسته مبتنی بر 1- امواج رادیویی 2 – لیزر 3- حسگرهای تشخیص عبور خودرو (حلقه های القایی) و 4- پردازش تصویر تقسیم می شوند.


در سامانه هایی که سرعت خودروها با استفاده از سخت افزارهای دیگری مانند لیزرگان، امواج رادیویی و حلقه های القایی تشخیص داده می­شوند، محدودیت های اجرایی مانند آسیب رساندن به سطح روسازی جاده، محدودیت عدم ثبت خودروها در تمامی خطوط و محدودیت عدم ثبت خودروهایی که به طور همزمان عبور می کنند وجود دارد.
سامانه کنترل سرعت شرکت اندیشه نگاران کیا بر مبنای پردازش تصویر عمل می کند. سامانه های بر مبنای پردازش تصویر نواقص و کمبودهای سامانه های قبلی را رفع نموده اند. سرعت خودروها و سایر اطلاعات آنها بدون نیاز به سیستم های ترکیبی و سخت افزارهای دیگر (مانند لیزرگان و حلقه های مغناطیسی) و تنها با استفاده از یک دوربین بوسیله تکنیک های پردازش تصویر با دقت بسیار بالا تشخیص داده می شود.


یکی از مشکلات عمده تمامی سامانه های کنترل سرعت اجرا شده بر مبنای پردازش تصویر در کشور، دقت پایین در ثبت تمامی خودروهای عبوری به دلیل وابستگی سامانه های پردازش تصویر به پلاک خودروها می باشد. به بیانی دیگر ثبت تردد و عکس خودروهای دارای پلاک مخدوش، پلاک کثیف و فاقد پلاک در عمده اینگونه از سامانه های اجرا شده میسر نیست. سامانه کنترل سرعت شرکت اندیشه نگاران کیا بدون وابستگی به پلاک خودروها، قادر به ثبت تمامی خودروهای عبوری و حتی موتور سیکلت ها می باشد. کلاس خودروهای عبوری نیز بر مبنای حجم و اندازه آنها با دقت بالا تشخیص داده می شود.