• موسس و مدیر بخش نرم افزار و تحلیل سیستم شرکت اندیشه نگاران کیا از سال 1390 تا کنون.
  • مدیر پروژه پیاده سازی نظام کنترل تخلف اضافه بار وسایل نقلیه باری در شهر تهران – کارفرما شهرداری تهران سال 1398.
  • مدیر پروژه طراحی موتور نرم افزاری پلاک خوانی هوشمند وسایل نقلیه با استفاده از پردازش تصویر سال 1398.
  • مدیر پروژه طراحی سیستم کنترل سرعت وسایل نقلیه بر مبنای پردازش تصویر سال 1397
  • طراحی الگوریتم سیستم آنلاین مدیریت و صدور پروانه عبور ترافیکی درسطح کشور سال 1391.
  • مدیریت طراحی نرم افزار در اجرای پروژه سیستم های توزین در حال حرکت (WIM) با بهره گیری از پلاک خوانی هوشمند در 10 محور متفاوت از شبکه راه های کشور از سال 1389 تا 1391.
  • مدیریت طراحی نرم افزار در اجرای پروژه سیستم کنترل سرعت لحظه ای و متوسط با بهره گیری از پلاک خوانی هوشمند در 17 مقطع از استان های گیلان و خوزستان سال 1392.
  • مدیر پروژه طراحی و اجرای طرح مکانیزاسیون مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین استان تهران بوسیله پلاک خوانی هوشمند سال 1390.
  • مدیر پروژه طراحی و اجرای اولین پروژه اعلام زمان سفر با بهره گیری از پلاک خوانی هوشمند در محورهای قزوین – رشت، رشت – قزوین، قزوین – زنجان و زنجان – قزوین سال 1393.
  • اجرای پروژه ­های متعدد مدیریت ناوگان، ردیابی و مکانیابی وسایل نقلیه در شرکت های Shell، TNT، MI Services، OMV، مناطق مختلف آب و فاضلاب شهر تهران و … از سال 1388 تا 1396.

رزومه احسان مظاهری