شرکت اندیشه نگاران کیا با بیش از یک دهه فعالیت در حوزه های مختلف خدمات مهندسی و مشاوره حمل و نقل از جمله سیستم های هوشمند حمل و نقل (ITS) و پروژه­ های تحقیقاتی متعدد در زمینه های مختلف برنامه­ ریزی و ساماندهی حمل و نقل و ترافیک، پیشرو در ارائه خدمات نوین در زمینه مهندسی حمل و نقل در ایران است.