سالیانه مبلغ بسیار زیادی صرف ساخت، نوسازی و ترمیم روسازی راه ­ها، جاده ­ها و خیابان­ ها و ابنیه راه ها (پل ها) در کشور می­ شود. عبور وسایل نقلیه با وزن غیرمجاز موجب فرسایش و آسیب جدی به روسازی راه ­ها می­ گردد. از طرف دیگر جمع آوری اطلاعات ترافیکی از جمله وزن وسایل نقلیه عبوری در هر محور، کاربردهای بسیار زیادی در برنامه ­ریزی، طراحی، نگهداری و تعمیر و مدیریت راه ­ها دارد.

سامانه­ های توزین در حال حرکت (WIM) با هدف مدیریت، جمع آوری و تحلیل اطلاعات ترافیکی و کاهش هزینه­ های مربوط به تخریب بدنه راه در اثر عبور بارهای خارج از محدوده و بی­ قانونی به کار گرفته می­ شوند. این سامانه­ ها همچنین موجب تسریع مراحل اعمال قانون و افزایش ضریب ایمنی عبور وسایل نقلیه می­ گردند. سیستم توزین در حال حرکت به علت کاهش نیاز به نیروی انسانی می­ تواند در تمامی ساعات شبانه روز فعال باشد.

شرکت اندیشه نگاران کیا برای اولین بار در ایران اقدام به اجرای سامانه ­های توزین در حال حرکت (WIM) نمود و تا کنون 11 سیستم WIM در کشور توسط این شرکت نصب گردیده است. سامانه ­های توزین در حال حرکت این شرکت از دقت بسیار بالایی در تشخیص وزن کل، وزن هر یک از محورهای وسایل ­نقلیه، کلاس (نوع)، سرعت و نرخ تردد وسایل نقلیه برخوردار است. این سامانه از تکنولوژی پیشرفته سنسورهای تشخیص وزن کوارتز استفاده نموده و توانایی تشخیص کامل انواع وسایل نقلیه عبوری در 15 کلاس مجزا را دارا می­ باشد.